Tower 101 | 101NE 3rd Avenue, Suite 1700B | Fort Lauderdale, Florida 33301
954.467.3507

Welcome to The Consulate of Sweden in Fort Lauderdale

The Consulate of Sweden in Fort Lauderdale’s jurisdiction includes the entire state of Florida. Its mission is to provide assistance to residents and traveling Swedes in Florida as well as to foreign nationals applying for Swedish residence and work permits. At the Consulate of Sweden in Fort Lauderdale we strive to help connect and be an active liaison between Swedish and American communities in the US and between the two countries. The Consulate also conducts cultural, commercial and public affairs including coordination and support of events to showcase Swedish Culture and promote Swedish interests in Florida. We welcome you to the Consulate of Sweden in Fort Lauderdale.Honorary Consul
Per-Olof Lööf

Honorary Vice Consul
Katri Olander Serenius

Current Events & News

Mobile Passport Station  2016.
The next mobile passport station in Florida will be September 13-15, 2016. Please contact the consulate to make an appointment. Space is limited.

Honorary Consul Per-Olof Lööf has been selected as the winner of the Swede of the Year Award for his outstanding contributions to the Swedish Community in Florida.

Press Release - Honorary Consul
Per- Olof Lööf,  Swede of the Year Award 2015


Article - Per-Olof Lööf, CEO, Kemet Corporation


Vicekonsul Katri Olander Serenius kommer efter drygt tre års tjänstgöring vid Sveriges Konsulat i Florida, Fort Lauderdale att lämna sin tjänst till midsommar 2016.

Katri har under sina år som Vicekonsul medverkat till att utveckla och utöka konsulatets verksamhetsområde till att nu omfatta hela delstaten Florida.

Vi håller öppet för reguljära konsulära ärenden måndag till fredag. Dessutom erbjuder vi jourservice för akuta konsulära ärenden under helger, och kan alltid nås via vår alltid öppna jour- telefon.

Ambassaden i Washington erbjuder svenska medborgare i USA möjlighet att ansöka om ordinarie pass på vissa konsulat genom en mobil passtation. Konsulatet i Fort Lauderdale har kunnat erbjuda två till tre sådana möjligheter per år. Katri har i samband med dessa tillfällen även kunnat erbjuda konsulär verksamhet i Orlando, Tampa och Sarasota.

På konsulatet erbjuder vi röstning vid svenska val för svenska medborgare.

Konsulatet är initiativtagare till och driver samordningsmöten för alla lokalt verksamma svenska organisationer. Kommande svenskrelaterade evenemang diskuteras och samordnas för att undvika evenemangskrockar. Vi sammanställer en kalender för samtliga större svenskanknutna händelser i Florida.  Gemensam krisplanering äger också rum.

Via Konsulatets webb och Facebooksidor distribueras viktig svensk information.

En annan viktig uppgift för konsulatet är Sverigefrämjande verksamhet. Detta sker bland annat genom multikulturella mässor där Sverige och svenskt företagande presenteras. Varje år arrangerar konsulatet ett flertal kulturella evenemang och mottagningar.

Då Katri till sommaren nu lämnar sin uppgift som vice konsul, för att kunna spendera mer tid med sin familj, få ytterligare tid för resor och möjlighet till längre sammanhängande Sverigebesök vill jag göra mig till tolk för svenskar i Florida, Ambassaden i Washington och framföra mitt och allas vårt varma tack till Katri för hennes stora engagemang, hennes kunnande och plikttrogenhet. Hennes betydande och utmärkt väl genomförda arbetsinsatser har hjälpt åtskilliga svenskar och därmed positivt bidragit till Svenska Konsulatet i Floridas verksamhet.

Katri flyr inte Florida.  Hon kommer även fortsättningsvis att ha Florida som “base-camp”, även om hon  nu hoppas få njuta flera svenska krusbär.  Jag önskar henne all lycka och välgång i framtiden.

Per-Olof Lööf

Konsul